Autumn Glow

Autumn Glow -- Oil on canvas -- 24 x 24 inches